HVEM ER VI?

Now is The Time er en ny virksomhed med en masse erfaring.

Now Is The Time er grundlagt af Lone Thellesen og Kenneth Agerholm. Vi har begge 25 års erfaring som ledere og konsulenter. Lone har  været ansat i jernindustrien i 17 år, og startede i 1995 Dacapo Teatret, som hun var direktør for frem til 2015.  Hun har i mange år samarbejdet med danske og internationale forskere. Kenneth har startet og er ejer af flere rådgivningsvirksomheder og er desuden international turnerende jazzmusiker og underviser i innovation på universiteter i DK og Balticum.

Læs mere om vores navn her

Tiden er nu inde  til at fokusere på noget vi begge har brændt for i mange år – og først nu giver fuld skrue:
Improvisation som metode til at udvikle ledelse, teams, innovation og samarbejde i organisationer. I USA, Canada og England er der mange års praksis, forskning og evidens for at dette er en særlig effektiv tilgang og mange virksomheder drager stor nytte af disse metoder. En del danske organisationer ser mulighederne, og vi har tænkt os at sætte fuld fart på den udvikling.

Kompleksiteten i vores organisationer kan være overvældende. I vores arbejde med virksomheder og organisationer ser vi, at stærke improvisationskompetencer hos ledelse og ansatte, parret med en dyb viden om hvad der motiverer mennesker, gør det nemmere  at agere i det der sker.

Vi har mange års erfaring fra samarbejde med både private og offentlige virksomheder og bruger grådigt af nyeste forskning. Først og fremmest sætter vi nu fokus på at udvikle dette felt i samarbejde med organisationer, forskere og andre aktører, der deler denne interesse.

Sådan arbejder vi

Kernen i vores arbejde er at designe processer, der giver mennesker mulighed for og mod på at gå i dialog om deres daglige erfaringer i deres eget sprog. Det styrker relationer og frisætter ideer, energi og handlinger. Det kan være både udfordrende og en stor lettelse – men det er først og fremmest afgørende for at viden deles og samarbejde udvikles. Vi oplever ofte at medarbejdere og ledere knapt selv har erkendt potentialerne i deres fælles viden og erfaringer.

Vi anvender konkrete, gennemprøvede og forskningsbaserede metoder til at øge kvaliteten af ledelse, teamsamarbejde og problemløsning. Vi har i over 20 år brugt metoder fra skuespillerens og jazzmusikerens redskabskasse, når vi har arbejdet i organisationer. Evnen til at improvisere og ”spille sammen” er en kompetence, der kan trænes.

Læs mere her

Sådan arbejder vi sammen

Vi udvikler forløb i samspil med vores kunder, der bygger på et fleksibelt, tillidsbåret samarbejde, hvilket betyder, at vi skaber fælles viden og fælles beslutninger undervejs.
Vores kunder siger at vores stærkeste kort er at vi er i stand til at arbejde i “virkeligheden” og ikke i en ”parallel konsulentverden”. Vi er praktikere før noget andet, og det oplever vi også at vores kunder er. Vi arbejder med små og store grupper, med temadage, konferencer og længere udviklingsforløb.

Reglerne for improvisation prøver vi at tage med os i alt hvad vi foretager os:

• “Make your partner good”
• “Say Yes til det der er”
• “Face the monster”
• “Keep it simple”
• “Don’t try to control the future”

Partnere

Lone Thellesen

Lone Thellesen har fået sin ”basisuddannelse” om organisationer gennem ansættelse i jernindustrien i 17 år, heraf 12 år som leder af arbejdsmiljøafdelingen på Glud & Marstrand A/S. Her introducerede hun omkring 1990 interaktivt teater på danske arbejdspladser og fik i 1994 LO`s Kulturpris for denne indsats. Det blev i 1995 til Dacapo Teatret, hvor Lone frem til 2015 var direktør. Dacapo blev også frontløbere på den teoretiske organisationsudvikling gennem 15 års tæt samarbejde med Ralph Stacey, Patricia Shaw og Douglas Griffin fra The Complexity & Management Centre (CMC) ved University of Hertfordshire, England. Gennem flere år involveret i forskningsprojekter om brugerdreven innovation, SPIRE på SDU (2008 – 2013) og CLIPS på RUC (2010 – 2014), samt Dacapo`s eget forskningsprojekt om ”Relationers betydning for trivsel og forandring” (2007-2010) støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Har leder- og konsulentuddannelser fra Sverige, England og DK.

Se mere på LinkedIn

Kenneth Agerholm

Kenneths arbejde har de seneste år fulgt tre parallelle retninger: Facilitator og underviser: De seneste år har Kenneth faciliteret forandrings- og innovationsprocesser for store virksomheder og organisationer. Han kalder det bæredygtig forretningsudvikling. Han har i flere år bl.a. arbejdet i Gate 21 med store trippel helix projektpartnerskaber mellem virksomheder, kommuner og universiteter. Har bl.a. hjulpet Arla, Nordea, Novo og SAAB og mange kommuner med at skabe succesfulde forandringsprocesser og en stærkere innovationskultur. Han hjælper også start-ups med at pitche til investorer. Kenneth bruger sin viden om kreativitet, innovation og improvisation til at undervise studerende og ledere på RUC, Kbh. Universitet og på AB August Business University i Riga. Konferencedesigner. Har de seneste 10 år designet, projektledet og modereret mere end 50 konferencer for ingeniører, medico, byggeindustri, creative industries m.m. Seriøse, vilde og involverede konferencer med ministre, topdirektører og hele pivtøjet. Konferencer der formidler den allernyeste viden, erfaring og forskning og har den transformerende effekt som konferencer skal have. Jazzmusiker. Trombone. Har spillet koncerter i mere end 50 lande for mere en 200.000 mennesker. Spillet for den Japanske Kejser og i Ungdomshuset på Jagtvej. Kenneth er uddannet i musikvidenskab og pædagogik og har en systemisk facilitatoruddannelse fra DISPUK.

Se mere på LinkedIn