Teams

Hvis kvaliteten af dit arbejde i høj grad er afhængig af det andre kollegaer laver, så er I et team. Det siger Professor Michael West, Lancaster Universitet, der samtidig konstaterer, at nogle teams er uformelle, og at formelle teams nogen gange faktisk ikke er teams. Det er en af flere grundlæggende forudsætninger for at teams kan arbejde effektivt, at der er en klar identitet i forhold til en defineret opgave. Forskning viser, at når rammerne er i orden, kan improvisationstræning forbedre kommunikation, samarbejde, trivsel, kvalitet og kreativitet.

Et samarbejde med Now Is The Time vil altid starte med at afklare og måske arbejde med rammerne for teamets arbejde. På den baggrund kan vi arbejde sammen om mange forskellige   temaer eks. ledelse og ansvar, fordeling af arbejdsopgaver, at kende og anerkende hinanden, rumme diversitet, hvad er kvalitet for os, samarbejde og konflikter, kommunikation m.m.

For at hjælpe dialogen på vej skaber vi et anderledes møde mellem mennesker, hvor der bygges bro mellem krop og følelser, mellem humor og seriøsitet, mellem individ og fællesskab. Vi ønsker at gøre plads til mere spontanitet og åbenhed i jeres relationer, og her henter vi inspiration fra teater og jazz, som vi har arbejdet med i over 20 år.

Gør det selv-programmer
Hvis I ønsker det, udvikler vi et øvelsesprogram, som I selv kan arbejde videre med, da effekten af improvisationstræning kræver at øvelserne bruges løbende over længere tid. Vi uddanner også jeres egne instruktører, hvis nogen har lyst til og mod på at tage rollen.

Internationale teams
Helt ny forskning fra forskningssamarbejdet ALIGN peger på en række udfordringer for internationale lederteams. Disse ledere har en særlig vanskelig opgave. De skal arbejde med kulturel diversitet og få det til at fungere på tværs af geografi, sprog, kulturforskelle, traditioner omkring konflikter og kommunikation, tillid og relationer.
Vores arbejde med improvisation kan især understøtte et par af de udfordringer, som forskerne har identificeret i tværkulturelle teams: Humor og small talk, diversitet, relationer og tillid.

Jannie Rasmussen, HR, EnergiNet DK

“Kenneth Agerholms arbejde på vores kick-off gav et engagerende og energifyldt afsæt for den videre proces. Vi kom alle til at føle os som en del af en helhed. Kenneth er en levende performer og professionel facilitator, som både kan skabe energi og engagement og samtidig uddrage pointer fra oplevelsen, som har relevans for dagligdagen i virksomheden.”

 

Kathrine Beltoft Rasmussen, Afdelingsleder, Favrskov Kommune

”Vi har bl.a. samarbejdet med Lone i forhold til en proces, hvor to arbejdspladser er blevet sammenlagt og nye medarbejdere er kommet til. Lones tilgang til opgaven bærer præg af hendes store erfaring og som leder føler jeg mig 100 % tryg i samarbejdet med hende som konsulent. Min oplevelse er at Lone har en særlig evne til at fornemme hvad der er behov for og give plads til det og tilpasse processen efter det. Lone skaber en let, tryg og tillidsfuld stemning. Kombinationen af dialog, teori og praktiske øvelser giver en optimal mulighed for at få fuld udbytte af en temadag.”

“En af beboerne, fra det tilbud medarbejderne arbejder i, gav efter temadagen klart udtryk for at hun havde oplevet at medarbejdernes indbyrdes kommunikation havde forandret sig efter temadagen. Så hurtige og synlige resultater har vi ikke oplevet før. Vi vil meget gerne samarbejde med Lone igen i den videre proces i teamet.”

 

Kirsten Drejer, CEO, Symphogen

“En god oplevelse som udover at være endnu en milepæl i udviklingen af det sociale sammenhold, gav input og ledetråde til hvordan firmaets hverdage skal forløbe.”

“Kenneths metoder skyder genvej og snyder vanemønstrene. Skal mennesket tænke nyt, skal man aktivere den del af hjernen, der kan det, nemlig den del, der leger. En dygtig konsulent, der ikke skammer sig over hvad han laver af skøre ting. En saltvandsindsprøjtning, som gavner både det sociale netværk og samarbejdet i firmaet.”